παρατετυχηκότα

παρατετυχηκότα
παρατυγχάνω
happen to be near
perf part act neut nom/voc/acc pl
παρατυγχάνω
happen to be near
perf part act masc acc sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”